Asistenţa Psihologică


Dna Natalia Popa
psiholog

 

Cine are o inimă bună
îşi arată înţelepciunea când vorbeşte

 

          Este incontestabil că învăţământul constituie factorul primordial în dezvoltarea societăţii, o formă importantă de prosperare a unei naţiuni, proces care stimulează dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor, care contribuie plenar şi profund la formarea personalităţilor creative şi prospere.

          Scopul principal al Serviciului de Asistenţă Psihologică din instituţie este promovarea şi menţinerea sănătăţii psihice, optimizarea potenţialului individual şi deblocarea resurselor personale, conştientizarea propriilor nevoi şi limite, identificarea unor modalităţi realiste şi funcţionale de a face faţă situaţiilor problematice.

          Formarea şi dezvoltarea personalităţii umane este un proces deosebit de complex care presupune activităţi specifice de educaţie, asistenţă psihopedagogică şi consiliere educaţională, desfăşurate pe parcursul întregii vieţi.

          Astfel, activitatea psihologului include următoarele direcţii de activitate:

          Activitatea de psihodiagnoză şi evaluare psihologică realizată prin intermediul testelor, probelor psihologice aplicate individual şi în grup, observaţiilor, discuţiilor, asistărilor la lecţii. Sarcina de bază a acestei activităţi este de a oferi informaţii despre particularităţile individual-psihologice ale personalităţii care ar fi utile, atât persoanei, cât şi celor ce interacţionează cu ei.

          Activitatea de psihoprofilaxie şi dezvoltare include organizarea şi desfăşurarea discursurilor, şedinţelor de iluminare psihologică, şedinţelor de formare profesională, discuţiilor în grup cu elevii şi cadrele didactice, atelierelor de lucru pentru diriginţi, analizând următoarele aspecte:
• „Rolul şi imaginea şefului de grupă în coeziunea colectivului de elevi”;
• „Managementul timpului – organizare şi eficienţă la nivel personal”;
• „Traseul încrederii în sine”;
• „Cu încredere şi curaj, spre succesul profesional”;
• „Motivaţie, voinţă,creativitate – cheia către succes”;
• „Consolidarea şi coeziunea grupului de elevi”,
• „Comunicarea asertivă”;
• „Viaţa alături de stres”;
• „Dimensiunile profesionale ale profesorului”;
• „Formarea competenţelor de comunicare nonviolentă”;

          Activitatea de psihoconsiliere vizează consultaţii individuale şi de grup elevilor, părinţilor, profesorilor, personalului de conducere, personalului nondidactic, pentru soluţionarea problemelor de natură personală, de relaţii interpersonale şi cele educaţionale.

          De regulă, la psiholog se prezintă pentru următoarele probleme:
• Autocunoaştere şi dezvoltare personală
• Comportament problematic
• Probleme sentimentale
• Organizarea timpului
• Managementul învăţării
• Timiditate
• Probleme de relaţionare elev–elev, elev–cadru didactic, elev–părinte / familie
• Separarea părinţilor: divorţ
• Deces, doliu
• Consum de tutun, alcool, etc.

          Elevii sunt primiţi şi consultaţi de către psiholog, chiar dacă nu pot să-i dea un nume problemei sale. Faptul că îşi dau seama că se confruntă cu o situaţie pe care nu o pot depăşi singuri, dar pe care o pot rezolva cu ajutorul unui specialist, constituie primul pas în rezolvarea problemei.

          Să asculţi persoana care se confruntă cu o dificultate, care se află în impas, şi să-i acorzi întreaga ta atenţie este unul din darurile cele mai valoroase pe care i le poţi face persoanei respective.

          Eforturile neprecupeţite ale iscusiţilor pedagogi din Centrul de Excelenţă în Transporturi sunt îndreptate spre motivarea şi sensibilizarea sufletească a discipolilor, spre integrarea armonioasă a lor într-o lume aparte a evenimentelor, a fenomenelor şi a trăirilor sufleteşti.

 

CONFLICTUL – CONSECINŢĂ A CARENŢEI ÎN COMUNICARE

Este cunoscut faptul că vârsta adolescenţei reprezintă perioada cea mai dificilă din viaţa unui individ. Perioada adolescenţei se remarcă printr-o căutare permanentă a valorilor, printr-o definire a propriei persoane şi conturarea propriei personalităţi. De multe ori elevii adolescenţi îşi manifestă nemulţumirile direct, fără menajamente. Uneori cuvintele lor sunt mai mult „aruncate”, decât adresate, celor care le impun reguli de comportament (şi nu numai), în general aceştia fiind părinţii şi profesorii.

     Astfel, conflictele sunt gata să se declanşeze, iar prăpastia dintre generaţii este gata să se adâncească.

     În această ordine de idei, la 16 octombrie 2017, în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi s-a desfăşurat şedinţa de iluminare psihologică „Conflictul – consecinţă a carenţei în comunicare”

     Ce este de făcut în asemenea momente de tensiune? La această întrebare şi-au găsit răspuns cadrele didactice tinere din instituţie.

     Psihologul instituţiei a îndemnat cadrele didactice să devină profesori adevăraţi!

„În asemenea momente trebuie să devenim profesori adevăraţi. Pentru că, profesorii adevăraţi recunosc strigătul de ajutor din spatele cuvintelor „dure” ale adolescenţilor şi se oferă să-i asculte. Prin medierea înţeleaptă a conflictelor, prin raportarea corectă la comportamentele nedorite ale adolescenţilor, profesorii adevăraţi îşi consolidează poziţia de persoane cu autoritate şi îşi câştigă pe drept respectul elevilor lor”.