Asistenţa Psihologică


Dna Natalia Popa
psiholog

 

Cine are o inimă bună
îşi arată înţelepciunea când vorbeşte

 

          Este incontestabil că învăţământul constituie factorul primordial în dezvoltarea societăţii, o formă importantă de prosperare a unei naţiuni, proces care stimulează dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor, care contribuie plenar şi profund la formarea personalităţilor creative şi prospere.

          Scopul principal al Serviciului de Asistenţă Psihologică din instituţie este promovarea şi menţinerea sănătăţii psihice, optimizarea potenţialului individual şi deblocarea resurselor personale, conştientizarea propriilor nevoi şi limite, identificarea unor modalităţi realiste şi funcţionale de a face faţă situaţiilor problematice.

          Formarea şi dezvoltarea personalităţii umane este un proces deosebit de complex care presupune activităţi specifice de educaţie, asistenţă psihopedagogică şi consiliere educaţională, desfăşurate pe parcursul întregii vieţi.

          Astfel, activitatea psihologului include următoarele direcţii de activitate:

          Activitatea de psihodiagnoză şi evaluare psihologică realizată prin intermediul testelor, probelor psihologice aplicate individual şi în grup, observaţiilor, discuţiilor, asistărilor la lecţii. Sarcina de bază a acestei activităţi este de a oferi informaţii despre particularităţile individual-psihologice ale personalităţii care ar fi utile, atât persoanei, cât şi celor ce interacţionează cu ei.

          Activitatea de psihoprofilaxie şi dezvoltare include organizarea şi desfăşurarea discursurilor, şedinţelor de iluminare psihologică, şedinţelor de formare profesională, discuţiilor în grup cu elevii şi cadrele didactice, atelierelor de lucru pentru diriginţi, analizând următoarele aspecte:
• „Rolul şi imaginea şefului de grupă în coeziunea colectivului de elevi”;
• „Managementul timpului – organizare şi eficienţă la nivel personal”;
• „Traseul încrederii în sine”;
• „Cu încredere şi curaj, spre succesul profesional”;
• „Motivaţie, voinţă,creativitate – cheia către succes”;
• „Consolidarea şi coeziunea grupului de elevi”,
• „Comunicarea asertivă”;
• „Viaţa alături de stres”;
• „Dimensiunile profesionale ale profesorului”;
• „Formarea competenţelor de comunicare nonviolentă”;

          Activitatea de psihoconsiliere vizează consultaţii individuale şi de grup elevilor, părinţilor, profesorilor, personalului de conducere, personalului nondidactic, pentru soluţionarea problemelor de natură personală, de relaţii interpersonale şi cele educaţionale.

          De regulă, la psiholog se prezintă pentru următoarele probleme:
• Autocunoaştere şi dezvoltare personală
• Comportament problematic
• Probleme sentimentale
• Organizarea timpului
• Managementul învăţării
• Timiditate
• Probleme de relaţionare elev–elev, elev–cadru didactic, elev–părinte / familie
• Separarea părinţilor: divorţ
• Deces, doliu
• Consum de tutun, alcool, etc.

          Elevii sunt primiţi şi consultaţi de către psiholog, chiar dacă nu pot să-i dea un nume problemei sale. Faptul că îşi dau seama că se confruntă cu o situaţie pe care nu o pot depăşi singuri, dar pe care o pot rezolva cu ajutorul unui specialist, constituie primul pas în rezolvarea problemei.

          Să asculţi persoana care se confruntă cu o dificultate, care se află în impas, şi să-i acorzi întreaga ta atenţie este unul din darurile cele mai valoroase pe care i le poţi face persoanei respective.

          Eforturile neprecupeţite ale iscusiţilor pedagogi din Centrul de Excelenţă în Transporturi sunt îndreptate spre motivarea şi sensibilizarea sufletească a discipolilor, spre integrarea armonioasă a lor într-o lume aparte a evenimentelor, a fenomenelor şi a trăirilor sufleteşti.

 

TRENING PENTRU ŞEFII DE GRUPE

      

     Luni, 18.09.2017, psihologul Centrului de Excelenţă în Transporturi a desfăşurat o activitate cu elemente de trening pentru şefii de grupe, anul I de studii

 „LIDERII DE SUCCES – CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI VALORI”

      Activitatea a urmărit drept scop dezvoltarea la şefii de grupă a competenţei necesare pentru a deveni un lider de succes, pentru a construi grupe performante şi motivate.

      În cadrul activităţii cu elemente de training au fost abordate următoarele aspecte:

  • Ce este un lider de succes
  • Adaptarea stilului de leadership la situaţie/persoana
  • Abilitatea de comunicare şi influenţare
  • Talentul de a relaţiona armonios
  • Strategii de soluţionare inteligentă a conflictelor apărute în grupă.
  • Comportamentul liderului
  • Ce trebuie să cunoască un şef de grupă
  • Ce abilităţi trebuie să posede un şef de grupă
  • Care sunt valorile după care se ghidează un şef de grupă
  • Portretul şi imaginea şefului de grupă

       Doamna Liuba Mardari, prezentă la activitate, a îndemnat  participanţii să devină  lideri de excepţie cu o extraordinară inteligenţă socială şi cu o adevarată pasiune pentru schimbare.

      Doamna Golban Maria, şef de secţie pentru asigurarea calităţii a vorbit despre puterea şi influenţa liderului, a prezentat un şir de idei pentru motivarea grupei în învăţare,a sugerat şefilor de grupă să devină mici manageri ai calităţii grupelor.

 

O ŞEDINŢĂ DE ILUMINARE PSIHOLOGICĂ

     

       Joi, 21.09.2017, psihologul Centrului de Excelenţă în Transporturi a organizat  o şedinţă de iluminare psihologică , având drept tematică

 „Imaginea personală – cheia pentru o viaţă mai bună”

       Imaginea de sine este unul din cei mai importanţi factori care ne influenţează succesul în viaţă. Este evident faptul că fiecare dintre noi are o imagine de sine care stă la baza reacţiilor, comportamentelor şi acţiunilor noastre. Imaginea este expresia propriilor noastre convingeri. Toate convingerile sunt formate la rândul lor din sentimente, succese, eşecuri, experienţe trecute şi sedimentate în mintea noastră. Din toate aceste lucruri se naşte imaginea de sine-cea care ne poate propulsa înspre atingerea propriului potenţial sau cea care ne poate trage înapoi şi ţintui la un nivel cu mult sub potenţialul nostru.

       În cadrul şedinţei elevii au fost direcţionaţi spre reperele la care trebuie sa se raporteze atunci când încearcă să-şi formeze o imagine de sine mai bună şi să ajungă oameni de succes:

         Direcţia

„O bicicleta îşi menţine echilibrul doar atâta vreme cât se îndreaptă spre ceva”

         Curajul

Este extrem de important să ai şi curajul să acţionezi!

       Încrederea în sine

Avem şanse să fim persoane de succes şi cu încredere în sine chiar dacă am trăit până acum o viaţă plina de nereuşite şi insuccese.

      Acceptarea de sine

Acesta este cel mai mare triumf al unei persoane în aceasta viaţă: a se accepta pe sine necondiţionat, cu iubire, indiferent de greşeli şi dezamăgiri.

 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN PREVENIREA VIOLENŢEI

      Fenomenul violenţei asupra copiilor este răspândit în toată lumea. Din păcate, acest fenomen persistă şi în Republica Moldova. Un rol deosebit în prevenirea cazurilor de abuz şi violenţă le revine instituţiilor de învăţământ. Astfel, crearea unui mediu care să ofere siguranţă şi protecţie elevilor este datoria şi responsabilitatea fiecăruia dintre noi, fie ca suntem cadru didactic, personal de conducere sau personal auxiliar.

      În acest context, miercuri, 4 octombrie 2017, în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi psihologul, Natalia Popa a desfăşurat seminarul „Rolul cadrului didactic în prevenirea violenţei şi abuzului faţă de tineri”.

      Astăzi, elevii mai mult ca oricând au nevoie de sprijinul şi competenţa cadrelor didactice şi a societăţii, în ansamblu, pentru a depăşi situaţiile de criză şi greutăţile cu care se confruntă din cauza lipsei părinţilor, a situaţiei precare sau a crizei de vârstă.

      Seminarul a fost organizat cu scopul de a acorda suport diriginţilor, pentru ca, ulterior, aceştia să ajute adolescenţii să-şi formeze atitudini care să-i protejeze de diferite forme de violenţă, plasându-i în poziţia de anticipare a anumitor reacţii proprii într-o serie de situaţii propuse şi de a găsi strategii şi persoane-resursă care sa le ofere suport în depăşirea dificultăţilor.

      Nevoia armonizării acestui efort comun trebuie să rămână o prioritate, având în vedere efectele grave pe termen lung, pe care actele de violenţă săvârşite asupra unui copil, le pot avea asupra dezvoltării sale viitoare şi în comportamentului său de adult.

 

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

      Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege propriul destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi creează condiţiile de actualizare a sinelui.

     În acest context, marţi, 10.10.2017, în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi a fost organizată o activitate cu elemente de trening pentru membrii Consiliului elevilor:

„AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ”

     Autocunoaşterea se referă la procesul de explorare şi structurare a propriilor caracteristici (abilităţi, emoţii, motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi adaptare, etc.) în urma căruia rezultă imaginea de sine a persoanei.

     Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale a tinerilor.

     Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală a elevilor.

      Organizatorii activităţii Mardari Liuba, Popa Natalia, Spoială Diana şi Ţurea Diana au îndemnat elevii să-şi aprecieze capacităţile proprii, să manifeste încredere în propriul potenţial, să estimeze importanţa conştiinţei de sine pozitivă pentru autodezvoltarea personală.

 

CONFLICTUL – CONSECINŢĂ A CARENŢEI ÎN COMUNICARE

Este cunoscut faptul că vârsta adolescenţei reprezintă perioada cea mai dificilă din viaţa unui individ. Perioada adolescenţei se remarcă printr-o căutare permanentă a valorilor, printr-o definire a propriei persoane şi conturarea propriei personalităţi. De multe ori elevii adolescenţi îşi manifestă nemulţumirile direct, fără menajamente. Uneori cuvintele lor sunt mai mult „aruncate”, decât adresate, celor care le impun reguli de comportament (şi nu numai), în general aceştia fiind părinţii şi profesorii.

     Astfel, conflictele sunt gata să se declanşeze, iar prăpastia dintre generaţii este gata să se adâncească.

     În această ordine de idei, la 16 octombrie 2017, în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi s-a desfăşurat şedinţa de iluminare psihologică „Conflictul – consecinţă a carenţei în comunicare”

     Ce este de făcut în asemenea momente de tensiune? La această întrebare şi-au găsit răspuns cadrele didactice tinere din instituţie.

     Psihologul instituţiei a îndemnat cadrele didactice să devină profesori adevăraţi!

„În asemenea momente trebuie să devenim profesori adevăraţi. Pentru că, profesorii adevăraţi recunosc strigătul de ajutor din spatele cuvintelor „dure” ale adolescenţilor şi se oferă să-i asculte. Prin medierea înţeleaptă a conflictelor, prin raportarea corectă la comportamentele nedorite ale adolescenţilor, profesorii adevăraţi îşi consolidează poziţia de persoane cu autoritate şi îşi câştigă pe drept respectul elevilor lor”.