AD LITTERAM

 

      Dorinţa de dezvoltare a conştiinţei naţionale, estetice şi de îmbunătăţire a performanţelor şcolare şi extraşcolare ale elevilor, intenţia de a le extinde atât cultura de specialitate, cât şi orientarea etică şi estetică, prin intermediul inter şi transdisciplinarităţii artelor, prin descoperirea, cunoaşterea şi promovarea valorilor locale, naţionale şi internaţionale în domeniul literaturii, artelor şi ştiinţei au stat la baza înfiinţării Cenaclului literar-artistic Ad Litteram. Prin activităţile cultural-artistice propuse pentru şedinţele de cenaclu se urmăreşte o lărgire a sferei culturale a elevilor, precum şi o mai bună implicare a lor în viaţa culturală a instituţiei.